Samenwerking

Fysiotherapie Ruyssenaars|vden Broek  is gevestigd in het Centrum voor Therapie en Training Ruyssenaars | vden Broek.

Binnen dit centrum kan nauw worden samengewerkt met de andere aanwezige disciplines: Oefentherapie Helmond, Bekkenfysiotherapie Helmond, Podotherapie Footmore, Ergotherapie Karen van de Muuren en YorAction.

Kennis en deskundigheid worden daar waar mogelijk gecombineerd om te komen tot de meest optimale behandeling.
Het ruime aanbod van dit specialistisch centrum biedt ook vele mogelijkheden om de Fysiotherapie Ruyssenaars|vdenBroek  te combineren met of te laten volgen door een gerichte en individuele coaching en begeleiding op het brede gebied van bewegen, sporten, therapie en leefstijl.

Verder werken we ook samen met de buurtsportcoaches van JIBB, die onze patienten kunnen helpen bij sport- en beweegactiviteiten in onze wijk, om na hun fysiotherapiebehandeling in beweging te blijven. De Buurtsportcoaches van JIBB stimuleren mensen om gezonder te leven en meer te bewegen. Ze promoten bestaande activiteiten, geven sport- en beweegadvies op maat en organiseren beweegactiviteiten die we aanpassen op iedere deelnemer. Ouder-kind gymnastiek, wandelen, fietsen en deelnemen aan de Beweegtuin zijn enkele van onze activiteiten.