Onco|Care Helmond

Inge van Koeveringe is uw oncologie fysiotherapeut.

Onco|Care richt zich op behandeling van mensen die kanker hebben of hebben gehad. We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker.

In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de fysiotherapeut kan helpen.

Verder is het erg belangrijk om actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.

In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij zijn leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. Zoals bijvoorbeeld lymfoedeem of een beperkte beweging.

Onco|Care richt zich op:

Oedeemtherapie  kan uit een combinatie van de volgende behandelingen bestaan:

  • a. Manuele lymfdrainage (Dit is een oppervlakkige milde en ontspannen massage waarbij het afvoerende lymfsysteem  gestimuleerd wordt)

  • b. Lymftaping (Met een speciale tape kan de behandeling ondersteund worden en in sommige gevallen kan deze de compressie  vervangen)
  • c. Compressie (Letterlijk het uitoefenen van druk, wordt bereikt door zwachtelen en meestal gevolgd door een therapeutisch elastische kous)

  • d. Uitleg en adviezen, zelfmanagement  

Oefentherapie/ individuele therapie


Tijdens een individuele behandeling kunnen verschillende klachten aangepakt worden: Voorbeelden van problemen zijn: pijn, spanningsklachten, stug bindweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Beweegprogramma:   Beweegprogramma-oncologie kanker

Als u behandeld bent voor kanker kan het zo zijn dat u –ondanks dat u nu niet meer in behandeling bent- toch nog restverschijnselen aan de behandeling hebt overgehouden. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee uw klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, te verminderen, maar het tegenovergestelde is waar.

Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen als u kanker hebt gehad. Als u minder beweegt, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Weet u dat slechts 30 minuten per dag bewegen al veel verschil maakt?  Speciaal voor mensen die behandeld zijn voor kanker is in verschillende fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van kanker u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl

▪     
Wat levert een beweegprogramma u op?

Mensen die behandeld zijn voor kanker zijn gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve leefstijl. Positieve effecten op de kwaliteit van leven van een actieve leefstijl zijn aangetoond; het draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen. Ook vermindert het risico op andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Bovendien voelt u zich fitter, waardoor uw kwaliteit van leven verbetert!

Onco|Care wordt geleid door Inge van Koeveringe.  Zij is geregistreerd oedeemfysiotherapeut  en heeft hiernaast de  Masterclass Medische Oncologie en Fysiotherapie en de Masterclass Communicatie gevolgd. Zij werkt samen met de master sportfysiotherapeut, een master manueeltherapeut, fysiotherapeut (DryNeedling),  bekkenfysiotherapeut, Oefentherapeut Mensendieck, psycholoog , ergotherapeut en een personal trainer.

Verwijzing 

Als u denkt dat u op dit moment baat kunt hebben bij de therapie of het beweegprogramma, kunt u uw huisarts of specialist vragen voor een verwijzing. We nodigen u dan uit voor een eerste gesprek met de fysiotherapeut.