Oedeemfysiotherapie/ lymfedrainage

Inge van Koeveringe  is uw oedeemfysiotherapeut

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam.
Oedeem komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfoedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.
De oedeemfysiotherapeut verricht werkzaamheden op het gebied van preventie en bewustwording, advisering en consultatie en behandeling.
• Preventie en bewustwording
De oedeemfysiotherapeut richt zich op primaire en secundaire preventie. Enerzijds geeft hij advies aan en begeleidt hij risicovolle cliëntengroepen bij het voorkomen en in een vroeg stadium herkennen van (lymf-)oedeem. Anderzijds richt hij zich op het vroegtijdig verminderen van risico’s bij cliënten die oedeem ontwikkeld hebben.

• Advisering en consultatie
De oedeemfysiotherapeut begeleidt de cliënt bij en adviseert hem over zelfzorg, bespreekt het effect van belasting en het gewenste niveau van belastbaarheid, het belang van beweging en spierarbeid, houdingsadvies, omgaan met de therapeutisch elastische kous, instructie en educatie ten aanzien van therapietrouw, mogelijk ontstaan en preventie van osteoporose en het effect van adipositas op het lymfoedeem.

• Behandeling
Bij de behandeling van de doelgroep richt de oedeemfysiotherapeut zich onder andere op:

 • Manuele lymfedrainage: specifieke handgrepen die de lymfafvoer bevorderen en daarmee verschillende ziektebeelden positief kunnen beïnvloeden.
 • Oedeemhandgrepen: oedeem verplaatsen tot in het oedeemvrije gebied.
 • Compressietherapie in verschillende vormen: bandageren, apparatief en als eindstation van de oedeemfysiotherapeutische behandeling afsluiten met een therapeutisch elastische kous.
 • Oefentherapie: gericht op het mobiliseren van oedeem, het verbeteren van bewegingsfuncties, het verbeteren van algehele en lokale conditie met als einddoel het verhogen van het activiteiten- en participatieniveau. Punten van aandacht zijn het aan- en uittrekken van de therapeutisch elastische kous, dagelijkse activiteiten, arbeidsparticipatie, sport en hobby’s.
 • Begeleiding en advies: de oedeemfysiotherapeut adviseert en begeleidt de cliënt over het omgaan met zijn specifieke klachten waarvoor hij in behandeling is. Tevens is hij tijdens de behandeling ook vaak ‘luisterend oor’ voor de cliënt. De cliënt praat over de situatie waarin hij verkeert en de oedeemfysiotherapeut kan hem adviseren en morele steun geven bij het omgaan met zijn probleem.
 • Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met andere specialisten, zoals oncologen of chirurgen. Diverse oedeemfysiotherapeuten hebben zich ook gespecialiseerd in de oncologiefysiotherapie.
 • Overige therapeutische middelen die oedeemafvoer kunnen beïnvloeden.
  – Manuele lymfdrainage
  – Fibrosegrepen
  – Ambulante compressietherapie
  – Lymftaping
  – Zwachtelen
  – Voorlichting