Fitplangroeptraining

Anita Wolf en Alisha van de Waarsenburg: uw fitplan instructeurs.

 

Fitplan wordt alleen gegeven in de ochtenduren ! 

Maandag t/m vrijdag:

1e uur:     09:00 – 10:00

2e uur:     10:15 – 11:15

 

MyFitplan:

Bewegen is goed voor de mens. We doen het alleen te weinig.

De bewustwording dat bewegen misschien wel de belangrijkste factor is op het vlak van gezondheidsbevordering en gezondheidspreventie groeit bij een steeds bredere groep mensen in onze samenleving. Wie nu geen tijd heeft om aandacht te besteden aan gezondheid, zal straks tijd vrij moeten maken om ziek te zijn.
Veel mensen willen wel bewegen maar weten niet hoe. Opvallend is dat deze groep mensen ook heel kritisch ten opzichte van bewegen staat. Er zijn altijd voldoende bezwaren om het dagelijks leefpatroon niet te veranderen en dus niet te gaan bewegen. Geen tijd, bang voor blessures, te oud om te bewegen, geen zin om in een fitnesscentrum te bewegen, gebrek aan goede begeleiding, geen inzicht in resultaten….en zo zijn er nog veel meer.
Het programma dat het mogelijk maakt om voor alle excuses een oplossing te bieden is MyFitplan.

MyFitplan is de formule waarbij individuele programma’s worden samengesteld die als doel hebben om bewegen meer in het dagelijkse leven te integreren. MyFitplan biedt een beweegoplossing die mensen niet alleen in beweging brengt, maar vooral in beweging houdt.

Door te starten met een beweegadvies wordt door een individuele test en een persoonlijk advies een 12 weken beweegprogramma samengesteld. De hoeveelheid beweging die nodig is voor de deelnemer om de doelstellingen te bereiken is weergegeven in FIT-punten. Hierin wordt naast Frequentie en Intensiteit ook de Tijdsduur weergegeven die wekelijks nodig is om een stap dichter bij het doel te komen. Bij MyFitplan wordt altijd gebruik gemaakt van een hartslagmeter. MyFitplan maakt het mogelijk om onafhankelijk van de locatie te kunnen bewegen waar, wanneer en hoe men maar wil.

Inhoud van fitplantraining:

Cardio-Vasculaire Training / Conditie Training:
De training zal o.a. bestaan uit cardiovasculaire training, oftewel conditie training. De trainingsintensiteit wordt bepaald en gestuurd door de hartslag. De hoogte van deze trainingshartslag wordt berekend aan de hand van een inspanningstest die tijdens het beweegadvies is afgenomen. Het trainen van de conditie geschiedt op de volgende apparaten:
– Fiets
– Loopband
– Crosstrainer
– Roei-ergometer
– Roeier

Kracht Training:
Krachttraining wordt uitgevoerd op 9 vaste krachtapparaten, waarmee alle grote spiergroepen van het lichaam getraind worden..
Begin van de training wordt er een wa-up gegeven en er wordt geëindigd met een cooling down.

 

Fitplanabonnement:
PRIJSLIJST 2018

(wijzingen kunnen nog van toepassing zijn)

 

Fitplan groepstrainging 1x/week: (1x per week, begeleid trainingsuur in Fitplanzaal)
vrij trainen tussen ( 12.00 en 18.00) in de Fitplanzaal

€ 33,10 per maand

Fitplan groepstraining 1x/week: (1x per week, begeleid trainingsuur gedurende 1 jaar)
vrij trainen tussen ( 12.00 en 18.00) in de Fitplan zaal

€ 342,95  per jaar

Administratiekosten bij inschrijving c.q. wijziging:

€ 5,85

Beweegadvies: (prijs)
Met verwijzing: Fysiotherapeutisch consult
Zonder verwijzing: Uit aanvullende (zorg) verzekering.

 

Voor meer informatie neem contact op met:

Ruyssenaars|van den Broek,
Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond, tel: 0492-537392