PRAKTIJKBELEID BIJ CORONAVIRUS!

Maart 2022:

Er gelden op het moment geen verplichte corona regels in de praktijk

Heb je vragen hierover? Neem dan gerust even contact op met de praktijk. 0492 537392

info@ruyssenaars-vdbroek.nl

25 februari 2022:

Minister Ernst Kuipers heeft in de persconferentie van 16 februari bekend gemaakt dat vrijwel alle coronaregels vanaf vandaag overboord kunnen.

Nu de omikronpiek voorbij is kunnen we weer bijna terug naar het ‘oude normaal’. Dit zijn de belangrijkste versoepelingen, die wij ook hanteren, op een rij:

 • Vanaf vrijdag 18 februari hoeven besmette personen nog maar vijf dagen (in plaats van zeven) in isolatie. Je mag na vijf dagen eruit als je minstens 24 uur klachtenvrij bent.
 • Vanaf 25 februari vervalt ook de anderhalve meter regel en de mondkapjesplicht
 • QR-code hoeft niet meer getoond te worden
 • De basisadviezen, zoals zorg voor voldoende frisse lucht, doe een test bij klachten en was vaak je handen, blijven gelden.
 • Het schoon maken van de gebruikte apparatuur en trainingsmiddelen blijven we hanteren. Dit vanuit een algemeen hygiënisch standpunt.
 • Uit oogpunt van een veilige omgeving geven wij iedereen de ruimte en vrijheid om toch te kiezen voor een mondkapje of andere persoonlijke beschermingsmiddelen, wanneer iemand daar behoefte aan heeft. Geef dit aan jouw behandelaar aan.

Voor meer informatie en FAQ’s kijk je op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Update 29 november 2021:

De nieuwe maatregelen hebben niet veel invloed op de fysiotherapie. We kunnen gewoon blijven behandelen. Ook in de avonduren. Dit omdat wij een ‘medisch’ contactberoep zijn.

De huidige regels op een rij:

Er geldt een mondkapjesplicht in de hele praktijk!

 • Meld jezelf bij klachten* (zie onder) minimaal 24 uur van te voren af;
 • Er is geen vrije training (Fitplan Vrij) mogelijk na 17:00;
 • Therapie en revalidatie wel na 17:00 mogelijk;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk;
 • Volg de aangegeven looproute (er is 1 ingang en 2 uitgangen).

–> Daarnaast zijn de belangrijkste regels nog steeds:

 • *Je bent welkom als je geen klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), niemand in je huishouden positief is getest op het coronavirus of al langer dan 10 dagen geleden weer hersteld is (+24 uur klachten vrij)
 • Vergeet niet eigen handdoeken (1 grote & 1 kleine handdoek) mee te nemen voor tijdens de behandeling;
 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectievloeistof (dispensers hangen op goed zichtbare plaatsen);
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent. Zo mogelijk, kom alleen!

Bedankt voor uw medewerking.


Update 25 juni 2021:

Mondkapjes plicht is aangepast.

Vanaf zaterdag 26 juni gelden er nieuwe regels betreft het dragen van een mondkapje. Voor ons centrum gelden de volgende regels:

 • Het dragen van een mondkapje is tijdens de behandeling niet verplicht. Wel gaan we bij behandeling binnen 1,5 meter in overleg met de patiënt over het gebruik van het mondkapje.
 • Als de 1,5 meter wel gehouden kan worden, is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Wij hebben onze wachtruimte en looproutes zo ingericht dat theoretisch de 1,5 meter regel gehandhaafd zou kunnen worden.
 • De maximale groepsgrootte van 30 personen (per ruimte), komt te vervallen. Er geldt geen maximum aantal personen meer.

–> Daarnaast zijn de belangrijkste regels nog steeds:

 • Je bent welkom als je geen klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), niemand in je huishouden positief is getest op het coronavirus of al langer dan 10 dagen geleden weer hersteld is (+24 uur klachten vrij)
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;
 • Binnen de 1,5 meter zet je een mondkapje op als je boven de 12 jaar oud bent;
 • Vergeet niet eigen handdoeken (1 grote & 1 kleine handdoek) mee te nemen voor tijdens de behandeling;
 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectievloeistof (dispensers hangen op goed zichtbare plaatsen);
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk;
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent;
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling en volg de looproute zoals aangegeven;
 • In de oefenzaal hanteren wij ook de 1,5 meter regel. Dus het kan zijn dat de keuzemogelijkheden betreft afspraak tijden beperkter zijn om te kunnen komen revalideren.

Update 6 juni 2021:

Weer bijna alles normaal in de praktijk.

Vanaf maandag 7 juni zijn er lichte aanpassing mbt onze praktijkvoering. Maar een aantal regels blijven dezelfde.

Wat blijft hetzelfde?

–> Mondkapjes plicht blijft gelden zodra je ons centrum betreedt.

–> Daarnaast zijn de belangrijkste regels nog steeds:

 • Je bent welkom als je geen klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), niemand in je huishouden positief is getest op het coronavirus of al langer dan 10 dagen geleden weer hersteld is (+24 uur klachten vrij)
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;
 • Zet een mondkapje op als je boven de 12 jaar oud bent;
 • Vergeet niet eigen handdoeken (1 grote & 1 kleine handdoek) mee te nemen voor tijdens de behandeling;
 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectievloeistof (dispensers hangen op goed zichtbare plaatsen);
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk;
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent;
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling en volg de looproute zoals aangegeven;
 • In de oefenzaal hanteren wij ook de 1,5 meter regel. Dus het kan zijn dat de keuzemogelijkheden beperkter zijn om te kunnen komen revalideren;

Wat is er anders?

–> De koffie automaat is weer beschikbaar voor klanten

–> Tijdens de revalidatie training mag het mondkapje af, mits:

 • je op jouw toegewezen plek bezig de oefening(en) aan het uitvoeren bent en niemand binnen 1,5 meter staat/ beweegt
 • Je jouw oefeningen buiten beoefent

–> Het mondkapje gaat weer op zodra je gaat bewegen door de oefenzaal. Dan kan zijn omdat:

 • Jouw materiaal gaat opruimen
 • Jouw materiaal gaat schoonmaken
 • Een oefening doet waarbij je door de zaal heen moet bewegen
 • Een afspraak gaat maken bij jouw therapeut
 • Naar de kleedkamer loopt

Al met al is de weg open voor meer mogelijkheden. Samen kunnen we ernaar streven dat niemand in ons centrum besmet raakt met het coronavirus. En kan jouw zorg gewoon door blijven gaan.

 


Update 14 december 2020:     Nieuwe lockdown van kracht

Fysiotherapie gaat door!

Vrije training en groepslessen stoppen…

Bij Fysiotherapie Ruyssenaars|van den Broek zijn we gedurende de gehele corona periode elke keer op zoek gebleven naar de meest veilige en verantwoorde manier om u tot dienst te kunnen blijven. Ook nu houden we het eenvoudig: We volgen het RIVM en de richtlijnen van onze beroepsorganisatie KNGF.

Hoe zijn de regels bij ons van toepassing?

 • Uw fysiotherapie afspraak kan gewoon doorgaan, mits u geen gezondheidsklachten hebt en niemand in uw omgeving
 • Iedereen (vanaf 13 jaar) die hier binnen komt en rondloopt draagt een mondmasker dat neus en mond bedekt.
 • Tijdens de behandeling in de behandelkamer zal de therapeut binnen 1,5 meter altijd een mondkapje dragen
 • Tijdens de revalidatie geldt ook dat er minimaal een gastvrij mondkapje of een spatscherm gedragen dient te worden. Een volledig mondkapje mag uiteraard ook.

Wij kiezen er wel voor om onze bezoekers te verplichten, anders dan het landelijk advies, tijdens het revalideren een mondkapje te blijven dragen.

Wij verwijzen naar de landelijke regels als het gaat om uitzonderingen waarbij een volledig mondkapje niet hoeft:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte niet in staat zijn om een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening in hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders.
 • Mensen en hun begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie. Zoals liplezen.

Heeft u vragen over uw behandeling of afspraak dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 0492 537392 of mail info@ruyssenaars-vdbroek.nl


Update 4 november 2020:

In het algemeen verandert er niks ten aanzien van onze manier van werken en onze huisregels. We blijven de algemene regels volgen om er mede voor te zorgen dat we het virus onder controle kunnen houden.

Zie hieronder onze regels zodat je op de hoogte bent wanneer je ons gebouw betreedt.

Update 14 oktober 2020: Mondkapjes plicht bij Ruyssenaars| van den Broek!

Vanaf maandag 12 oktober geldt er voor iedereen (vanaf 12 jaar), die het gebouw binnentreedt, een mondkapjes plicht! We hebben er een week aan kunnen wennen en iedereen er op kunnen wijzen. Maar vanaf 12 oktober gaan we hier een hele strikte lijn in trekken.

Houdt er dus rekening mee dat u een mondkapje mee neemt en om doet voordat u het gebouw betreedt. Heeft u er geen of bent u hem vergeten dan kunt u voor € 0,50 er een van ons kopen om toch naar uw afspraak te gaan.

Wij zijn continue op zoek naar de meest optimale manier van werken en behandelen in deze tijd van corona. Tijdens de behandeling of training bekijken wij individueel hoe we dit oplossen.

Belangrijke regel: als u of iemand in uw huishouden getest gaat worden of in afwachting is van de uitslag van de test thuis, mag u niet naar uw afspraak komen bij Ruyssenaars|van den Broek! Is de testuitslag negatief en heeft u al 24 uur geen klachten bent u weer van harte welkom bij ons.

Hieronder wordt per onderwerp specifiek uitgelegd hoe wij te werk gaan.

 • Betreden van het gebouw: de praktijk is een openbare ruimte. Er zitten patiënten in een wachtruimte en er lopen mensen rond. In de openbare ruimtes is iedereen verplicht een mondkapje te dragen. Hebt u deze niet bij u, dan kunt u er een kopen van ons (€ 0,50 per stuk). Weigert u om een mondkapje te dragen dan kan helaas de afspraak niet door gaan.
 • Eén op één behandeling in de behandelkamer: wanneer 1,5m afstand niet gewaarborgd kan worden, moet er een mondkapje worden gedragen. De therapeut draagt een mondkapje, u wordt ten zeerste aangeraden dit ook te doen.
 • COPD revalidatie: bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de oefenzaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje. Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).
 • Revalidatie in de oefenzaal: bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de oefenzaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).
 • Fitplan Les (begeleid trainingsuur): bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de trainingszaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).
 • Vrije training: bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de trainingszaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).

Lees hieronder verder over onze overige corona maatregelen:

Bij fysiotherapie Ruyssenaars | van den Broek streven wij er ook naar om in deze periode van het coronavirus maximaal veilig, hygiënisch en verantwoord onze therapeutische hulp te kunnen blijven bieden. Hiervoor gebruiken wij de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging (KNGF).  Deze pagina wordt dan ook elke keer geactualiseerd en geeft informatie over onze openingstijden en behandelmogelijkheden. Heeft u vragen omtrent uw behandeling? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om dit 1 op 1 te bespreken met de therapeut.

De belangrijkste regels zijn:

 • Je bent welkom als je geen klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), niemand in je huishouden koorts (vanaf de 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft en niemand in je huishouden positief is getest op het coronavirus of al langer dan 14 dagen geleden weer hersteld is (+24 uur klachten vrij)
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;
 • Zet een mondkapje op als je boven de 12 jaar oud bent;
 • Vergeet niet eigen handdoeken (1 grote & 1 kleine handdoek) mee te nemen voor tijdens de behandeling;
 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectievloeistof (dispensers hangen op goed zichtbare plaatsen);
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk;
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent;
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling en volg de looproute zoals aangegeven;
 • In de oefenzaal hanteren wij ook de 1,5 meter regel. Dus het kan zijn dat de keuzemogelijkheden beperkter zijn om te kunnen komen revalideren;
 • Laat, tijdens de training, tussen de toestellen een toestel vrij zodat ook daar voldoende ruimte wordt gehouden tussen elkaar;
 • Voor tijdens de training kunt u ook ons ‘gastvrij mondkapje’ (€ 3,00 per stuk) of een spatscherm (€ 6,00 per stuk) aanschaffen;
 • Neem uw eigen drinken mee als u tijdens het trainen wil drinken;
 • Er mag maar maximaal 1 persoon in de kleedruimte om zijn/haar jas op te hangen;
 • Kleed u zoveel mogelijk thuis om. De kleedruimte mag niet gebruikt worden om om te kleden;
 • Maak alleen zo nodig gebruik van de toiletten;
 • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op;
 • Bij onduidelijkheden omtrent het coronabeleid bepaalt de fysiotherapeut/ trainer hoe ermee wordt omgegaan.

Belangrijk! We verzoeken u dringend om bij tussentijdse klachten niet zonder afspraak naar de praktijk te komen. Neem in dat geval eerst telefonisch contact met ons op. Onze fysiotherapeuten overleggen dan eerst telefonisch met u. Samen bespreekt u dan ook of een afspraak zinvol en verantwoord is. We kunnen uw afspraak dan ook omzetten naar een e-consult met behulp van onze Mijn Zorg App. Mocht dit in uw situatie van toepassing kunnen zijn.

We zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00-15:15 (0492 537392). Buiten deze tijden om kunt u de voicemail inspreken of een mail sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen om uw vraag te beantwoorden.

Afbel procedure: Bij Fysiotherapie Ruyssenaars|vd Broek hanteren wij de 24-uurs regel. Bent u verhinderd voor een afspraak dan belt u minimaal 24 uur van tevoren af. Dan zullen er geen reserveringskosten in rekening gebracht worden.

Houdt onze website goed in de gaten voor het laatste nieuws betreft de corona maatregelen.

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Team Ruyssenaars & van den Broek