PRAKTIJKBELEID BIJ CORONAVIRUS!

24 juli 2020: Laatste update omtrent corona maatregelen:

De fysiotherapiepraktijk draait in het nieuwe “normaal” op volle toeren. Ondanks dat willen wij u graag nogmaals attenderen op onze huisregels. We merken dat er steeds minder strikt omgegaan wordt met deze regels.

Bij fysiotherapie Ruyssenaars | van den Broek streven wij er ook naar om in deze periode van het coronavirus maximaal veilig, hygiënisch en verantwoord onze therapeutische hulp te kunnen blijven bieden. Hiervoor gebruiken wij de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging (KNGF).  Deze pagina wordt dan ook elke keer geactualiseerd en geeft informatie over onze openingstijden en behandelmogelijkheden. Heeft u vragen omtrent uw behandeling? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om dit 1 op 1 te bespreken met de therapeut.

De belangrijkste regels zijn:

 • Je bent welkom als je geen klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), niemand in je huishouden koorts (vanaf de 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft en niemand in je huishouden positief is getest op het coronavirus of al langer dan 14 dagen geleden weer hersteld is (+14 dagen klachten vrij)
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;
 • Vergeet niet een eigen handdoeken (1 grote & 1 kleine handdoek) mee te nemen voor tijdens de behandeling;
 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectiegel (dispensers hangen op goed zichtbare plaatsen);
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk;
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent;
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling en volg de looproute zoals aangegeven;
 • Neem uw eigen drinken mee als u tijdens het trainen wil drinken;
 • Kleed u zoveel mogelijk thuis om. De kleedruimte mag niet gebruikt worden om om te kleden;
 • Maak alleen zo nodig gebruik van de toiletten;
 • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op;
 • Bij onduidelijkheden omtrent het coronabeleid bepaalt de fysiotherapeut hoe ermee wordt omgegaan

We zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00-15:15 (0492 537392). Buiten deze tijden om kunt u de voicemail inspreken of een mail sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen om uw vraag te beantwoorden.

Afbel procedure: Bij Fysiotherapie Ruyssenaars|vd Broek hanteren wij de 24-uurs regel. Bent u verhinderd voor een afspraak dan belt u minimaal 24 uur van tevoren af. Dan zullen er geen reserveringskosten in rekening gebracht worden.

Bekijk deze video voor een verkorte weergave van onze regels. Hieronder de huidige uitgebreide maatregelen die wij hanteren bij het bezoeken van onze praktijk:

Naast de gebruikelijke maatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in je elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel, gebruik papieren zakdoekjes) gelden de volgende aanvullende huisregels:

 • Het is mogelijk dat uw fysiotherapeut gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje en handschoenen. Dit is niet in alle gevallen nodig, maar hangt af van uw persoonlijke situatie en behandeling. Als u hierover vragen heeft, dan geeft uw fysiotherapeut daar graag antwoord op.
 • In de oefenzaal hanteren wij ook de 1,5 meter regel. Dus het kan zijn dat de keuzemogelijkheden beperkter zijn om te kunnen komen revalideren.
 • We verzoeken u dringend om bij tussentijdse klachten niet zonder afspraak naar de praktijk te komen. Neem in dat geval eerst telefonisch contact met ons op. Onze fysiotherapeuten overleggen dan eerst telefonisch met u. Samen bespreekt u dan ook of een afspraak zinvol en verantwoord is.

Houdt onze website goed in de gaten voor het laatste nieuws betreft de corona maatregelen.

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Team Ruyssenaars & van den Broek

 


Update 1 april tot en met 28 april

Bij fysiotherapie Ruyssenaars | van den Broek streven wij ernaar om in deze periode van het coronavirus maximaal veilig, hygiënisch en verantwoord onze therapeutische hulp te kunnen blijven bieden. Hiervoor gebruiken wij de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging.  Deze pagina wordt dan ook elke keer geactualiseerd en geeft informatie over onze openingstijden en behandelmogelijkheden.

 • Fysiotherapeutische behandelingen op de praktijk ‘face-to-face’ (binnen de 1,5 meter) kunnen bij uitzondering doorgang vinden indien er sprake is van ‘medische noodzaak, en/of gezondheidsachteruitgang bij uitstel van deze behandeling’. Deze keus kan enerzijds door een arts of specialist worden gemaakt of in goed overleg tussen de fysiotherapeut en patiënt.
 • Een video zitting of telefonische zitting is inmiddels zeer goed ingeregeld in de praktijk en wordt ondersteund met voorlichting, huiswerkoefeningen en adviezen.
 • Alle fysiotherapeuten zijn wekelijks op vaste tijden bereikbaar.
 • In de praktijk is dagelijks een fysiotherapeut telefonisch bereikbaar voor nieuwe klachten. Een screening (triage) wordt telefonisch uitgevoerd waarna besloten wordt om een uitgebreide video intake, advies en voorlichting te plannen dan wel een afspraak op de praktijk indien de noodzakelijkheid daar is en de veiligheid het toelaat.

Daarnaast passen wij op de praktijk altijd de laatste hygiëne adviezen toe zoals deze door het RIVM voor ons worden geadviseerd.  https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis

Als u een van onderstaande symptomen hebt, dient u uw afspraak te annuleren:

Verkoudheid, loopneus, hoesten, kuchen, niezen, keelpijn, hoofdpijn, moeheid, verhoging of koorts vanaf 37,5 graden Celsius, branderige ogen, je ziek voelen, diarree.

Voor gedetailleerde informatie en toelichting kunt u hieronder verder lezen.

 

Update 1 April:

Op 31 maart heeft de regering duidelijkheid gegeven over het tijdspad waarin wij ons dienen aan te passen als fysiotherapeut. Maar dit heeft juist ook veel gevolgen voor u als patiënt en klant van ons centrum voor fysiotherapie en training. Dit tijdspad is nu tot en met 28 april 2020. We beseffen dat dit een lange periode begint te worden voor u als patiënt/ klant.

We proberen u dan ook zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en wat u van ons mag verwachten als u zich aanmeldt of als u hier al onder behandeling bent. En wat doen we met de trainende patiënten en klanten?

Hieronder zullen we u uitleggen hoe wij in onze praktijk te werk gaan.

Alle regels en besluiten zijn gebaseerd op adviezen en richtlijnen vanuit het RIVM, Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en Keurmerk voor Fysiotherapie.

Aanmelding voor fysiotherapie

U kunt zich nog steeds aanmelden voor fysiotherapie. Dit kan via de website maar ook telefonisch. Maar u zult zich wel moeten afvragen of wij de gewenste zorg nu wel aan u kunnen leveren. Aan de telefoon zullen wij u extra vragen stellen om de veiligheid voor u, ons en noodzaak van behandeling in te schatten. Hieronder de richtlijnen die wij nu hanteren:

Kwetsbare groepen proberen wij te beschermen:

 • Mensen met kwetsbare gezondheid (bijv. COPD, hartfalen, diabetes)
 • Mensen met verminderde afweer (bijv. die chemotherapie ondergaan)
 • Mensen met meerdere comorbiditeiten
 • Mensen met een auto immuunziekte (bijv. MS)
 • 70 plussers

Wij hebben de taak deze mensen te beschermen tegen dit virus. Wij verplaatsen op dit moment hun behandelingen tot nader order. Alleen wanneer zij urgente en noodzakelijke behoefte hebben aan fysiotherapeutische behandeling, kunt u onder voorwaarden en bij voorkeur op afstand de behandeling continueren.

Wat is urgente en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg?

Postoperatieve fysiotherapeutische zorg in de eerste 6 weken na de operatie:

 • Totale knie prothese
 • Schouderoperaties
 • Postoperatieve patiënten met een sterk afwijkend beloop (ook na 6 weken)
 • Andere operaties waarna fysiotherapeutische zorg essentieel is omdat anders op lange termijn gezondheidsschade kan optreden

(Sub)acute klachten, waarbij bij uitblijven van fysiotherapeutische zorg op lange termijn gezondheidsschade kan optreden:

 • CVA (hersenbloeding) in de eerste 6 maanden na ontstaan
 • Acute klachten, waarbij neurologische schade vermoed wordt

Trauma’s die momenteel niet door een huisarts gezien kunnen worden:

 • Twijfel aan breuk of luxatie (‘uit de kom’)
 • Gescheurde pezen of banden

Mensen die werkzaam zijn in de zorg:

 • Fysiotherapeutische behandeling bieden waardoor deze mensen werkzaam kunnen blijven

Kanker, lymfoedeem en lipoedeem:

 • We behandelen geen oncologische patiënten die op dit moment een medische behandeling ondergaan of patiënten die verder leven na kanker.
 • Behandelingen dienen waar mogelijk via e-health/ online voortgezet te worden gezien het hoge risico dat deze patiënten lopen. Bewegen en zelfmanagement dient hierbij maximaal benut te worden.
 • We behandelen geen mensen met een verminderde weerstand die een grotere kans hebben op overlijden of zwaardere complicatie met opname tot gevolg.
 • Mensen met lymfoedeem en lipoedeem lijken geen verhoogd risico te lopen, mits ze momenteel medische behandelingen ondergaan i.v.m. kanker. Ook zij kunnen middels e-health geholpen en begeleid worden.

Wat is niet urgente en niet noodzakelijke fysiotherapeutische zorg?

 • Postoperatieve revalidanten, langer dan 6 weken en met een normaal beloop
 • Acute rugpijn
 • Acute nekpijn
 • Sportblessures
 • Fysiotherapie bij chronische aandoeningen, zoals m. Parkinson, MS enz.
 • Overbelastingsletsels, zoals bijv een tendinopathie (chronische peesontsteking)
 • Hands on behandelingen die ook Hands off begeleid kunnen worden

E-Health:

We kunnen deze “niet urgente patiënten” prima op afstand begeleiden. Afhankelijk van de situatie kunnen we een beroep doen op het ‘zelfmanagement’ van deze patiënten.

Soms kunnen we ook gewoon ‘het natuurlijk beloop’  afwachten (bijv. bij acute lage rugpijn). We realiseren ons dat dit in sommige gevallen best een uitdaging kan zijn. Wij vinden het wel essentieel dat u als patiënt geadviseerd en begeleid kan worden. U kunt hiervoor gebruik maken van video consulten en telefonische consulten.

De video consulten worden uitgevoerd via de MijnZorgApp die u kunt installeren (op smartphone, of tablet) nadat de praktijk u een link en een wachtwoord heeft gestuurd via de SMS.

De video consulten en telefonische consulten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 

Wanneer u als patiënt toch naar de praktijk komt voor een behandeling neem dan de volgende regels in acht:

 • Als u een van onderstaande symptomen hebt, dient u uw afspraak te annuleren:

Verkoudheid, loopneus, hoesten, kuchen, niezen, keelpijn, hoofdpijn, moeheid, verhoging of koorts vanaf 37,5 graden Celsius, branderige ogen, je ziek voelen, diarree

 • Gebruik bij binnenkomst de alcohol dispensers om uw handen te desinfecteren
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot anderen
 • Wij schudden geen handen
 • Mocht u toch iemand nodig hebben die u naar de praktijk brengt, laat u deze dan buiten wachten tot na de behandeling
 • Neem uw eigen badlaken mee.

 

——————————————————————————————————————————