PRAKTIJKBELEID BIJ CORONAVIRUS!

Update 4 november 2020:

In het algemeen verandert er niks ten aanzien van onze manier van werken en onze huisregels. We blijven de algemene regels volgen om er mede voor te zorgen dat we het virus onder controle kunnen houden.

Zie hieronder onze regels zodat je op de hoogte bent wanneer je ons gebouw betreedt.

Update 14 oktober 2020: Mondkapjes plicht bij Ruyssenaars| van den Broek!

Vanaf maandag 12 oktober geldt er voor iedereen (vanaf 12 jaar), die het gebouw binnentreedt, een mondkapjes plicht! We hebben er een week aan kunnen wennen en iedereen er op kunnen wijzen. Maar vanaf 12 oktober gaan we hier een hele strikte lijn in trekken.

Houdt er dus rekening mee dat u een mondkapje mee neemt en om doet voordat u het gebouw betreedt. Heeft u er geen of bent u hem vergeten dan kunt u voor € 0,50 er een van ons kopen om toch naar uw afspraak te gaan.

Wij zijn continue op zoek naar de meest optimale manier van werken en behandelen in deze tijd van corona. Tijdens de behandeling of training bekijken wij individueel hoe we dit oplossen.

Belangrijke regel: als u of iemand in uw huishouden getest gaat worden of in afwachting is van de uitslag van de test thuis, mag u niet naar uw afspraak komen bij Ruyssenaars|van den Broek! Is de testuitslag negatief en heeft u al 24 uur geen klachten bent u weer van harte welkom bij ons.

Hieronder wordt per onderwerp specifiek uitgelegd hoe wij te werk gaan.

 • Betreden van het gebouw: de praktijk is een openbare ruimte. Er zitten patiënten in een wachtruimte en er lopen mensen rond. In de openbare ruimtes is iedereen verplicht een mondkapje te dragen. Hebt u deze niet bij u, dan kunt u er een kopen van ons (€ 0,50 per stuk). Weigert u om een mondkapje te dragen dan kan helaas de afspraak niet door gaan.
 • Eén op één behandeling in de behandelkamer: wanneer 1,5m afstand niet gewaarborgd kan worden, moet er een mondkapje worden gedragen. De therapeut draagt een mondkapje, u wordt ten zeerste aangeraden dit ook te doen.
 • COPD revalidatie: bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de oefenzaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje. Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).
 • Revalidatie in de oefenzaal: bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de oefenzaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).
 • Fitplan Les (begeleid trainingsuur): bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de trainingszaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).
 • Vrije training: bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Eenmaal in de trainingszaal is het toegestaan om een ander persoonlijk beschermingsmiddel te gebruiken zoals een spatscherm of gastvrij mondkapje Beiden bij ons te verkrijgen, tegen vergoeding (spatscherm: € 6,00, gastvrij mondkapje: € 3,00 per stuk).

Lees hieronder verder over onze overige corona maatregelen:

Bij fysiotherapie Ruyssenaars | van den Broek streven wij er ook naar om in deze periode van het coronavirus maximaal veilig, hygiënisch en verantwoord onze therapeutische hulp te kunnen blijven bieden. Hiervoor gebruiken wij de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging (KNGF).  Deze pagina wordt dan ook elke keer geactualiseerd en geeft informatie over onze openingstijden en behandelmogelijkheden. Heeft u vragen omtrent uw behandeling? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om dit 1 op 1 te bespreken met de therapeut.

De belangrijkste regels zijn:

 • Je bent welkom als je geen klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), niemand in je huishouden koorts (vanaf de 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft en niemand in je huishouden positief is getest op het coronavirus of al langer dan 14 dagen geleden weer hersteld is (+24 uur klachten vrij)
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;
 • Zet een mondkapje op als je boven de 12 jaar oud bent;
 • Vergeet niet eigen handdoeken (1 grote & 1 kleine handdoek) mee te nemen voor tijdens de behandeling;
 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectievloeistof (dispensers hangen op goed zichtbare plaatsen);
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk;
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent;
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling en volg de looproute zoals aangegeven;
 • In de oefenzaal hanteren wij ook de 1,5 meter regel. Dus het kan zijn dat de keuzemogelijkheden beperkter zijn om te kunnen komen revalideren;
 • Laat, tijdens de training, tussen de toestellen een toestel vrij zodat ook daar voldoende ruimte wordt gehouden tussen elkaar;
 • Voor tijdens de training kunt u ook ons ‘gastvrij mondkapje’ (€ 3,00 per stuk) of een spatscherm (€ 6,00 per stuk) aanschaffen;
 • Neem uw eigen drinken mee als u tijdens het trainen wil drinken;
 • Er mag maar maximaal 1 persoon in de kleedruimte om zijn/haar jas op te hangen;
 • Kleed u zoveel mogelijk thuis om. De kleedruimte mag niet gebruikt worden om om te kleden;
 • Maak alleen zo nodig gebruik van de toiletten;
 • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op;
 • Bij onduidelijkheden omtrent het coronabeleid bepaalt de fysiotherapeut/ trainer hoe ermee wordt omgegaan.

Belangrijk! We verzoeken u dringend om bij tussentijdse klachten niet zonder afspraak naar de praktijk te komen. Neem in dat geval eerst telefonisch contact met ons op. Onze fysiotherapeuten overleggen dan eerst telefonisch met u. Samen bespreekt u dan ook of een afspraak zinvol en verantwoord is. We kunnen uw afspraak dan ook omzetten naar een e-consult met behulp van onze Mijn Zorg App. Mocht dit in uw situatie van toepassing kunnen zijn.

We zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00-15:15 (0492 537392). Buiten deze tijden om kunt u de voicemail inspreken of een mail sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen om uw vraag te beantwoorden.

Afbel procedure: Bij Fysiotherapie Ruyssenaars|vd Broek hanteren wij de 24-uurs regel. Bent u verhinderd voor een afspraak dan belt u minimaal 24 uur van tevoren af. Dan zullen er geen reserveringskosten in rekening gebracht worden.

Houdt onze website goed in de gaten voor het laatste nieuws betreft de corona maatregelen.

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Team Ruyssenaars & van den Broek

 


Update 1 april tot en met 28 april

Bij fysiotherapie Ruyssenaars | van den Broek streven wij ernaar om in deze periode van het coronavirus maximaal veilig, hygiënisch en verantwoord onze therapeutische hulp te kunnen blijven bieden. Hiervoor gebruiken wij de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging.  Deze pagina wordt dan ook elke keer geactualiseerd en geeft informatie over onze openingstijden en behandelmogelijkheden.

 • Fysiotherapeutische behandelingen op de praktijk ‘face-to-face’ (binnen de 1,5 meter) kunnen bij uitzondering doorgang vinden indien er sprake is van ‘medische noodzaak, en/of gezondheidsachteruitgang bij uitstel van deze behandeling’. Deze keus kan enerzijds door een arts of specialist worden gemaakt of in goed overleg tussen de fysiotherapeut en patiënt.
 • Een video zitting of telefonische zitting is inmiddels zeer goed ingeregeld in de praktijk en wordt ondersteund met voorlichting, huiswerkoefeningen en adviezen.
 • Alle fysiotherapeuten zijn wekelijks op vaste tijden bereikbaar.
 • In de praktijk is dagelijks een fysiotherapeut telefonisch bereikbaar voor nieuwe klachten. Een screening (triage) wordt telefonisch uitgevoerd waarna besloten wordt om een uitgebreide video intake, advies en voorlichting te plannen dan wel een afspraak op de praktijk indien de noodzakelijkheid daar is en de veiligheid het toelaat.

Daarnaast passen wij op de praktijk altijd de laatste hygiëne adviezen toe zoals deze door het RIVM voor ons worden geadviseerd.  https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis

Als u een van onderstaande symptomen hebt, dient u uw afspraak te annuleren:

Verkoudheid, loopneus, hoesten, kuchen, niezen, keelpijn, hoofdpijn, moeheid, verhoging of koorts vanaf 37,5 graden Celsius, branderige ogen, je ziek voelen, diarree.

Voor gedetailleerde informatie en toelichting kunt u hieronder verder lezen.

 

Update 1 April:

Op 31 maart heeft de regering duidelijkheid gegeven over het tijdspad waarin wij ons dienen aan te passen als fysiotherapeut. Maar dit heeft juist ook veel gevolgen voor u als patiënt en klant van ons centrum voor fysiotherapie en training. Dit tijdspad is nu tot en met 28 april 2020. We beseffen dat dit een lange periode begint te worden voor u als patiënt/ klant.

We proberen u dan ook zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en wat u van ons mag verwachten als u zich aanmeldt of als u hier al onder behandeling bent. En wat doen we met de trainende patiënten en klanten?

Hieronder zullen we u uitleggen hoe wij in onze praktijk te werk gaan.

Alle regels en besluiten zijn gebaseerd op adviezen en richtlijnen vanuit het RIVM, Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie en Keurmerk voor Fysiotherapie.

Aanmelding voor fysiotherapie

U kunt zich nog steeds aanmelden voor fysiotherapie. Dit kan via de website maar ook telefonisch. Maar u zult zich wel moeten afvragen of wij de gewenste zorg nu wel aan u kunnen leveren. Aan de telefoon zullen wij u extra vragen stellen om de veiligheid voor u, ons en noodzaak van behandeling in te schatten. Hieronder de richtlijnen die wij nu hanteren:

Kwetsbare groepen proberen wij te beschermen:

 • Mensen met kwetsbare gezondheid (bijv. COPD, hartfalen, diabetes)
 • Mensen met verminderde afweer (bijv. die chemotherapie ondergaan)
 • Mensen met meerdere comorbiditeiten
 • Mensen met een auto immuunziekte (bijv. MS)
 • 70 plussers

Wij hebben de taak deze mensen te beschermen tegen dit virus. Wij verplaatsen op dit moment hun behandelingen tot nader order. Alleen wanneer zij urgente en noodzakelijke behoefte hebben aan fysiotherapeutische behandeling, kunt u onder voorwaarden en bij voorkeur op afstand de behandeling continueren.

Wat is urgente en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg?

Postoperatieve fysiotherapeutische zorg in de eerste 6 weken na de operatie:

 • Totale knie prothese
 • Schouderoperaties
 • Postoperatieve patiënten met een sterk afwijkend beloop (ook na 6 weken)
 • Andere operaties waarna fysiotherapeutische zorg essentieel is omdat anders op lange termijn gezondheidsschade kan optreden

(Sub)acute klachten, waarbij bij uitblijven van fysiotherapeutische zorg op lange termijn gezondheidsschade kan optreden:

 • CVA (hersenbloeding) in de eerste 6 maanden na ontstaan
 • Acute klachten, waarbij neurologische schade vermoed wordt

Trauma’s die momenteel niet door een huisarts gezien kunnen worden:

 • Twijfel aan breuk of luxatie (‘uit de kom’)
 • Gescheurde pezen of banden

Mensen die werkzaam zijn in de zorg:

 • Fysiotherapeutische behandeling bieden waardoor deze mensen werkzaam kunnen blijven

Kanker, lymfoedeem en lipoedeem:

 • We behandelen geen oncologische patiënten die op dit moment een medische behandeling ondergaan of patiënten die verder leven na kanker.
 • Behandelingen dienen waar mogelijk via e-health/ online voortgezet te worden gezien het hoge risico dat deze patiënten lopen. Bewegen en zelfmanagement dient hierbij maximaal benut te worden.
 • We behandelen geen mensen met een verminderde weerstand die een grotere kans hebben op overlijden of zwaardere complicatie met opname tot gevolg.
 • Mensen met lymfoedeem en lipoedeem lijken geen verhoogd risico te lopen, mits ze momenteel medische behandelingen ondergaan i.v.m. kanker. Ook zij kunnen middels e-health geholpen en begeleid worden.

Wat is niet urgente en niet noodzakelijke fysiotherapeutische zorg?

 • Postoperatieve revalidanten, langer dan 6 weken en met een normaal beloop
 • Acute rugpijn
 • Acute nekpijn
 • Sportblessures
 • Fysiotherapie bij chronische aandoeningen, zoals m. Parkinson, MS enz.
 • Overbelastingsletsels, zoals bijv een tendinopathie (chronische peesontsteking)
 • Hands on behandelingen die ook Hands off begeleid kunnen worden

E-Health:

We kunnen deze “niet urgente patiënten” prima op afstand begeleiden. Afhankelijk van de situatie kunnen we een beroep doen op het ‘zelfmanagement’ van deze patiënten.

Soms kunnen we ook gewoon ‘het natuurlijk beloop’  afwachten (bijv. bij acute lage rugpijn). We realiseren ons dat dit in sommige gevallen best een uitdaging kan zijn. Wij vinden het wel essentieel dat u als patiënt geadviseerd en begeleid kan worden. U kunt hiervoor gebruik maken van video consulten en telefonische consulten.

De video consulten worden uitgevoerd via de MijnZorgApp die u kunt installeren (op smartphone, of tablet) nadat de praktijk u een link en een wachtwoord heeft gestuurd via de SMS.

De video consulten en telefonische consulten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 

Wanneer u als patiënt toch naar de praktijk komt voor een behandeling neem dan de volgende regels in acht:

 • Als u een van onderstaande symptomen hebt, dient u uw afspraak te annuleren:

Verkoudheid, loopneus, hoesten, kuchen, niezen, keelpijn, hoofdpijn, moeheid, verhoging of koorts vanaf 37,5 graden Celsius, branderige ogen, je ziek voelen, diarree

 • Gebruik bij binnenkomst de alcohol dispensers om uw handen te desinfecteren
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot anderen
 • Wij schudden geen handen
 • Mocht u toch iemand nodig hebben die u naar de praktijk brengt, laat u deze dan buiten wachten tot na de behandeling
 • Neem uw eigen badlaken mee.

 

——————————————————————————————————————————